Aktuálny objekt
News
Vyberte si svoj byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
BYT III-IV/4 3 85,74 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III-IV/5 2 84,36 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III-IV/6 2 72,06 m2 8,05 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III-IV/7 2 78,92 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III-IV/8 2 75,02 m2 8,21 m2 Predané,- Sk0 €
BYT IV/3 4 111,34 m2 15,36 m2 Predané,- Sk0 €
BYT IV/4 2 48,00 m2 8,23 m2 Predané,- Sk0 €
BYT IV/5 4 107,45 m2 12,76 m2 Predané,- Sk0 €