Aktuálny objekt
News
Vyberte si svoj byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
BYT III/13 4 125,88 m2 20,93 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/14 2 57,62 m2 8,76 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/15 3 122,10 m2 20,07 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/4 2 67,27 m2 6,98 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/5 2 55,55 m2 8,64 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/6 2 55,76 m2 8,76 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/7 * 2 57,23 m2 8,85 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/8 2 57,15 m2 8,88 m2 Predané,- Sk0 €