News
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Ako sa bude riešiť problém so snehom v zime, keďže je ÁTRIUM zvrchu otvorené?
2. Dajú sa predbežne vypočítať mesačné náklady na bežnú 3 – 4-člennú rodinu v ÁTRIU?
3. Ako bude riešené okolie ÁTRIA, konkrétne časť za blokom A (severná strana)? Ako je riešené parkovanie?
4. Ako sa bude rozpočítavať spotreba medzi vlastníkov bytov?
5. Bude v ÁTRIU správca, ktorý sa bude starať o údržbu okolia a práce v Atriu?
6. Ako je riešený spôsob dodávky tepla do bytov? Má každý byt vlastný kotol, alebo je jeden spoločný?
7. Budú mať klienti budúcich prevádzok v nebytových priestoroch prístup do obytnej časti? Bude vstup aj zo zadnej časti?
8. Je možné mať v byte kozub?
9. Je možné kúpiť si garáž, aj keď nemám záujem o kúpu bytu ?
10. Je možné vziať si byt do prenájmu?


1. Ako sa bude riešiť problém so snehom v zime, keďže je ÁTRIUM zvrchu otvorené?

Vo všetkých žľaboch a zvodoch zo strechy a v žľaboch ÁTRIA je inštalovaný systém DEVI vykurovania, ktoré rozpustí sneh a ten bude zvedený do dažďovej kanalizácie. Architekt ÁTRIUM otvoril (kvôli presvetleniu bytového domu) a môže byť využívané pre oddych vlastníkov bytov v letných aj zimných mesiacoch.

 

2. Dajú sa predbežne vypočítať mesačné náklady na bežnú 3 – 4-člennú rodinu v ÁTRIU?

Mesačné náklady sú pre každý byt iné – podľa veľkosti bytu a počtu bývajúcich osôb správca vypočíta zálohové platby, ale skutočné náklady si ovplyvňujú vlastníci svojou spotrebou. Oproti iným bytovým domom budú náklady nižšie:

- o tvorbu fondu opráv, ktorý sa bude tvoriť v minimálnej výške, keďže bytový dom je po kolaudácií a v záručnej dobe od zhotoviteľa

- náklady za teplo z dôvodu výmenníkovej stanice v dome, zatepleniu fasády a dreveným eurooknám nižšie o cca 30%

- náklady na ohrev teplej vody budú nižšie vďaka jej príprave v bytovom dome, minimálnym stratám z dôvodu cirkulácie a kompletnému zaizolovaniu potrubí tepelnou izoláciou.

 

3.Ako je riešené okolie ÁTRIAa, konkrétne časť za blokom A (severná strana)? Ako je riešené parkovanie?

V okolí ÁTRIA je dokončená sadovnícka výsadba na zelených plochách. Zo severnej strany je riešený vstup do garáží bytového domu, parkovanie pre návštevy a prístrešok pre smetné nádoby. Počet garážových státí je 50 a parkovacích miest je 33.

 

4. Ako sa bude rozpočítavať spotreba medzi vlastníkov bytov?

Na vykurovacích telesách v bytoch sú osadené digitálne pomerové rozdeľovače tepla, na základe ktorých a v zmysle vyhlášky budú rozpočítavané náklady medzi jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Teplá a studená voda bude rozúčtovaná podľa skutočne nameraných hodnôt na vodomeroch pre každý byt a nebytový priestor.

 

5. Je v ÁTRIU správca, ktorý sa stará o údržbu okolia a práce v ÁTRIU?

Po zapísaní prvého vlastníka na LV vzniklo v bytovom dome ÁTRIUM Spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré spravuje správcovská spoločnosť VHB – správa bytov, s.r.o., z Martina. Správca bude zabezpečovať údržbu, prípadne upratovanie alebo stráženie spoločných priestorov v dome.

 

6. Ako je riešený spôsob dodávky tepla do bytov? Má každý byt vlastný kotol, alebo je jeden spoločný?

V bytovom dome ÁTRIUM je na prízemí umiestnená výmenníková odovzdávacia stanica tepla, v ktorej sa vyrába teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody pre všetky byty a nebytové priestory. Teplo je dodávané do výmenníkovej stanice od Martinskej teplárenskej spoločnosti s meraním a s ohrevom tepla na teplú vodu.

 

7. Budú mať klienti budúcich prevádzok v nebytových priestoroch prístup do obytnej časti? Bude vstup aj zo zadnej časti?

Klienti budúcich prevádzok budú mať vstup do obchodných prevádzok len z prednej, vonkajšej, časti domu. Majitelia nebytových priestorov majú možnosť vstupu aj zo zadnej časti, t.j. z chodieb domu pre svojich zamestnancov prípadne zásobovanie zo strany garáží.

 

8. Je možné mať v byte kozub?

Je to možné v bytoch umiestnených priamo pod strechou domu – k umiestneniu kozuba sa musí vyjadriť statik a správca k umiestneniu komína, samotný zásah do strešnej konštrukcie sa musí robiť so súhlasom zhotoviteľa celej stavby z dôvodu záruky na dielo.

 

9. Je možné kúpiť si garáž, aj keď nemám záujem o kúpu bytu?

Pre každý byt je v bytovom dome k dispozícií parkovacie miesto alebo garáž.V prípade, že niektorí vlastníci neprejavia záujem o dokúpenie garáže k svojmu bytu, tieto si budú môcť kúpiť aj nevlastníci bytov. V prípade, že máte záujem, poprosíme Vás zaevidovať sa v klientskom centre.

 

10. Je možné vziať si byt do prenájmu?

Naša spoločnosť ponúka byty len na kúpu budúcim vlastníkom, je ale možné, že vlastníci, ktorí si byty kúpia ako investíciu, budú mať tieto byty v ponuke na prenájom.

............................................................................................................................................