News
INÉ INFORMÁCIE

V tejto sekcii nájdete rôzne užitočné informácie z renomovaných www stránok, ktoré sa zaoberajú bývaním, stavebnou činnosťou alebo ekonomikou.

 

1. Dilema: Novostavbu alebo radšej starý byt?
zdroj:
http://lepsiebyvanie.centrum.sk/tipy-a-triky/622013/dilema-novostavbu-alebo-radsej-stary-byt-%284%29-


2. Sídliská z čias socializmu čaká povinná generálka
zdroj: http://hnonline.sk/c1-25166640

 

3. Kupujete byt v paneláku? Prirátajte si k cene pol milióna
zdroj: http://www.sme.sk/c/3543281/kupujete-byt-v-panelaku-priratajte-si-k-cene-pol-miliona.html

 

4. Aké farby stien sa hodia do vašej izby?
zdroj: http://www.lepsiebyvanie.centrum.sk/moj-byt/561863/


 

1. zdroj: http://lepsiebyvanie.centrum.sk/tipy-a-triky/622013/dilema-novostavbu-alebo-radsej-stary-byt-%284%29-

 

Dilema: Novostavbu alebo radšej starý byt?

 

Rozhodli ste sa, že si kúpite byt, a premýšľate, či si kúpite byt v starej zástavbe alebo radšej v novostavbe? Ak je to váš prípad, tak vedzte, že nie ste jediní. My sa vám dnes posnažíme nájsť klady a zápory oboch možností.

V podstate prvým rozdielom, ktorý si uvedomíme, je rozdielna cena. Menej pochopiteľne zaplatíte za starý byt. Ten si však v konečnom dôsledku neraz vyžiada vysoké dodatočné výdavky. Naopak, do nového bytu nebudete v najbližších rokoch musieť investovať.

Pri porovnaní cien bytov v panelákoch a v novostavbách sa ceny rôznia v závislosti od geografickej polohy, lokality a štandardu stavby. V čase najväčšieho boomu nehnuteľností u nás sa dokonca niektoré cenové ponuky starých bytov v Bratislave vyrovnali cenám novostavieb. To však bola skôr anomália.

Treba podotknúť, že v posledných rokoch mohlo čoraz viac z nás častejšie siahnuť po novopostavenom byte. Možno si len k cene panelákového bytu pripočítali cenu za vylepšenie zodpovedajúce dnešnému štandardu..."Treba položiť novú podlahu, vybúrať umakartové jadro, zmeniť dispozíciu miestností..." Peniaze na to vynaložené významne zvýšia pôvodnú cenu,a vám pridajú starosti.

Nových bytov je dosť

Podľa štatistického úradu sa výstavba nových bytov v roku 2009 v Bratislave spomalila. Hlavné mesto sa pritom podieľa na celoslovenskej bytovej štatistike asi tretinou. Počet rozostavaných projektov takisto poklesol o tretinu oproti roku 2008.

Ponuka nových bytov je momentálne široká. Vybrať si môžete z ponuky lacnejších bytov, kde však musíte počítať s chudobnejšou výbavou či s horšou lokalitou. Naopak, rádovo väčšie peniaze zaplatíte za byt s kvalitným vybavením v nejakej lukratívej časti mesta. Stále však platí, že v blízkej dobe môžete počítať len s minimom investíícií do úprav a rekonštrukcií.

Bývanie v paneláku

Počtom obyvateľov žijúcich v panelákoch patríme medzi svetové mocnosti, preto ich nedostatky pozná asi väčšina z nás. Aj napriek tomu sa ľudia mnohokrát nechajú učičíkať ponukou, ktorá im z akéhosi dôvodu imponuje, prehliadajúc nie tak úplne zjavné nedostatky.

Preto si treba dať starší byt dôkladne preklepnúť odborníkmi. Chyby v starých bytoch totiž bývajú často len ťažko odhaliteľné. Čo sa však dá o nich povedať s istotou, je, že vás to môže napokon stáť viac, ako by ste dali za nový byt. K tomu si treba uvedomiť, že stav bytov je vo všeobecnosti považovaný za zlý.

Medzi najčastejšie nedostatky treba započítať strechy, nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti či okná vhodné do starého železa. A uznajte, je takmer isté, že tieto opravy si už v krátkodobom horizonte vyžiadajú investíciu, preto si ich započítajte do ceny bytu už pri kúpe. Ľahšie to tak porovnáte.

Byt v paneláku

+ nízka cena

+ obvykle dobrá občianska vybavenosť v okolí

+ celkom dobrá dispozícia jednotlivých bytov (tie boli do konca 80-tych rokov typizované)

+ dobré napojenie na MHD

- nutnosť investícií do opráv a rekonštrukcií s cieľom dosiahnuť terajší štandard

- všetko je rovnaké - dvere, okná, dispozícia (ako sme spomínali, byty boli typizované)

- malé miestnosti (za socializmu sa počítalo s menšou potrebnou výmerou na hlavu)

- slabá zvuková izolácia

Byt v novostavbe

+ vyšší komfort bývania

+ minimálne investície do opráv

+ možnosť určiť si dispozíciu bytu

+ väčšie izby

- vyššia cena

- môže byť horšie dostupné MHD, obvykle chvíľu trvá, kým sa nové bytovky napoja na starú infraštruktúru

- na začiatku je v okolí vôbec horšia infraštruktúra a občianska vybavenosť

Autor: Jana


 

2.zdroj: http://hnonline.sk/c1-25166640

 

Životnosť panelákov. Mnohé domy potrebujú nutne opravy, inak môžu doslúžiť už v najbližšom desaťročí.

 

Sídliská z čias socializmu čaká povinná generálka

 

Pri výpočte nákladov na rekonštrukciu staršieho bytu nestačí započítať len účty za novú dlažbu, okná či stierky. Panelové domy, ktoré sa u nás stavali v druhej polovici minulého storočia, majú životnosť už len niekoľko desaťročí. Aby ich nebolo treba zbúrať, bude treba stámiliardové investície. „Ministerstvo podľa interných zistení prepočítalo dlh na zanedbanom bytovom fonde na úroveň niekde okolo 400 miliárd korún,“ prezrádza hovorca ministerstva výstavby Miroslav Bátovský. Časť z peňazí možno zaplatí štát či Únia, aspoň sčasti sa však na tom budú podieľať aj obyvatelia.

Idú do penzie

Na Slovensku je dnes vyše 600-tisíc bytov v panelových domoch postavených hlavne za socializmu, čo tvorí asi tretinu bytového fondu u nás. Prvý panelový dom postavili u nás v roku 1955 na Kmeťovom námestí, neďaleko Račianskeho mýta v širšom centre Bratislavy. Nasledujúce obdobie znamenalo boom ich výstavby, niektoré už oslávili päťdesiatročnicu.
Mnohé z nich sú v horšom stave, ako by mali byť. Ako upozorňujú odborníci, v minulosti sa mnohokrát, či už pre nedostatok peňazí alebo z nedbalosti správcov, zabúdalo na nutnú pravidelnú údržbu a odďaľovali sa opravy, čo len zvyšuje poruchovosť. Zabrať panelákom dávajú aj samotní obyvatelia – napríklad pri vytopení suseda susedom je väčšia pravdepodobnosť korózie železobetónových konštrukcií domu. Dnes sa životnosť panelových domov odhaduje na osemdesiat rokov. Tá sa môže úpravami zvýšiť, klimatickým pôsobením však treba mnohým neudržiavaným domom zo životnosti odrátať približne dve dekády. Prvé paneláky tak môžu doslúžiť už v nasledujúcom desaťročí. Neznamená to však, že by sa po lehote svojej životnosti mali zrútiť. „V prípade nosných konštrukcií sa ukazuje, že ich životnosť môže byť podstatne dlhšia,“ hovorí docent František Hájek zo Stavebnej fakulty STU. Medzi najčastejšie poruchy patrí korózia kovových súčastí budov, trhliny v obvodových stenách, zatekanie do stykov a priesaky cez panelovú hmotu. Už dávno dožili strechy, ktoré bolo treba už viackrát opravovať. Na dôchodku sú už bytové jadrá a rozvody, okná aj iné pôvodné zariadenia bytov. Podľa Zuzany Sternovej z Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb Nova však netreba obnovovať nielen stavebné konštrukcie – obmedzenú životnosť majú rozvody, elektroinštalácia. Tá je hlavne z hliníka, a nie z bezpečnejšej, ale drahšej medi. „Obnova by sa mala vykonávať najneskôr po 40 rokoch. To nesúvisí s používateľskou bezpečnosťou, ale s úrovňou požiadaviek a zmenou kvality stavebných materiálov, ktoré časom morálne zostarli,“ hovorí Sternová.

 

Pol bilióna

Rekonštruovaním panelových domov sa dnes u nás ešte nezaoberá veľa firiem, ich boom možno očakávať v nasledujúcich desaťročiach. Najúčinnejším opatrením, ktoré sa dá urobiť dnes, je nový plášť budovy. Keďže jeho základnou funkciou je úspora nákladov za kúrenie, je u nás hovorovo nazývaná zateplenie. „Okrem iného zmierňuje napätosť konštrukcie, a tým i stykov panelov. Navyše chráni povrchy pred priamymi účinkami klimatických vplyvov,“ vysvetľuje Hájek. Už dnes je jasné, že komplexná obnova sídlisk bude stáť stovky miliárd korún. Panelákové byty majú rôzny počet okien, podlažnosť aj vonkajší obvod. Podľa VVÚPS-Nova sa však dá počítať s priemernými nákladmi 500- až 700-tisíc korún v dnešných cenách na jeden byt za kompletnú obnovu, vrátane výmeny výťahov. „Samozrejme, čím skôr sa začne s obnovou, tým bude menej stáť,“ dodáva Sternová. Tieto peniaze by však nemali zaplatiť výhradne obyvatelia bytov. „V podpore bytovej politiky sa, samozrejme, počíta aj s obnovou bytového fondu. Jedným z dôležitých nástrojov sú priame nenávratné dotácie štátu. Na rok 2007 je na tento účel vyčlenených tristo miliónov korún,“ vraví Bátovský. Ďalšou možnosťou sú výhodné pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a štátne záruky na bankové úvery. Je možné, že do budúcnosti pomôže aj Európska únia. Napriek tomu niektoré paneláky najbližšie desaťročia podľa odborníkov neprežijú. „Je predpoklad, že 30 percent týchto budov prestane do roku 2050 slúžiť a na pozemkoch sa postavia nové budovy. Súvisí to s celkovým vývojom spoločnosti,“ dodala Sternová.

 

Životnosť častí panelákov
Okná 30 – 40 rokov
Bytové jadrá 30 – 40 rokov
Elektroinštalácie 30 rokov
Rozvody plynu 30 – 40 rokov
Hydroizolácia 15 rokov

Najčastejšie poruchy
– zatekanie stykov panelov,
– priesaky cez hmotu panelov,
– trhliny v paneloch,
– korózia výstuže s poruchami betónu,
– trhliny na lodžiách, výťahových šachtách a schodiskách,
– korózia zábradlí balkónov, lodžií.


 

3. zdroj: http://www.sme.sk/c/3543281/kupujete-byt-v-panelaku-priratajte-si-k-cene-pol-miliona.html

 

Kupujete byt v paneláku? Prirátajte si k cene pol milióna

 

Pri súčasnom pokračujúcom raste cien bytov sa mnohí musia pri riešení svojej bytovej otázky uchýliť ku kompromisu - kúpiť starší byt, ktorý ich vyjde o niečo lacnejšie ako byt v novostavbe. Pri takejto kúpe si každý dokáže pomerne rýchlo spočítať, o koľko sa cena starého bytu navýši investíciami do jeho obnovy, aby spĺňal požiadavky nových majiteľov. Málokto si však uvedomí, že byt je súčasťou rovnako starého domu, a ten potrebuje obnovu tiež.

Náklady na obnovu starého domu nie sú ani po rozpočítaní na byty, ktoré sa v ňom nachádzajú, zanedbateľné. Zuzana Sternová z VVÚPS - NOVA náklady na významnú obnovu bytového domu vyčísľuje na 6 500 až 14 000 korún na meter štvorcový jedného bytu. Skutočné náklady závisia, samozrejme, aj od počtu podlaží, počtu bytov v bytovom dome, od rozlohy bytu, plochy okien, stavebných a konštrukčných riešení a podobne. "V prípade kúpy bytu v starom dome, do ktorého obnovy jeho vlastníci zatiaľ nič neinvestovali, je nutné pripočítať ku kúpnej cene dodatočné náklady vo výške 480- až 620-tisíc korún na obnovu domu prerátané na jeden byt," upozorňuje Sternová. Tieto náklady, samozrejme, nie sú jednorazové. Žiadny dom nebude pravdepodobne realizovať všetky kroky významnej obnovy naraz, ale budú postupne rozdelené do jednotlivých etáp. K uvedenej sume si však musí nový vlastník bytu pripočítať aj nemalé investície, ktoré chce zrealizovať v kúpenom byte s cieľom prispôsobiť ho svojmu vkusu a požiadavkám, či už sa to týka novej dlažby, obkladačiek, výmeny kuchynskej linky a podobne.

 

Obnova predĺži životnosť budovy

Pod obnovou budov rozumieme predĺženie ich životnosti. "Obnova je významnejšou investíciou ako výstavba. Skôr, ako začneme stavať nové bytové domy, by sme si mali uvedomiť, že je potrebné urobiť všetko preto, aby bol zachovaný existujúci bytový fond," myslí si výkonná riaditeľka VVÚPS - NOVA.
Významná obnova, pojem, ktorý je definovaný aj zákonom, však nie je jednorazová investícia. Zahŕňa v sebe viaceré kroky, ktoré by mali na seba nadväzovať a ďalší postup často závisí od spôsobu ukončenia predchádzajúcej etapy. Pre dosiahnutie efektívneho výsledku je potrebné postup krokov zachovať. Prvou investíciou do starého bytového domu by mala byť investícia do výmeny inštalačných rozvodov, teda rozvodov plynu, vody a kanalizácie. Nasledovať by mala obnova strechy, okien, zateplenie obvodového plášťa a výmena rozvodov vykurovania, radiátorov a v rámci toho aj hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia. Záverečné investície sa týkajú výťahov, vnútorných bezpečnostných dverí, vchodových dverí a podobne.
Životnosť bytového domu je otázkou starostlivosti o neho. Panelové domy stavané na Slovensku v období socializmu boli podľa jej slov projektované na 77 rokov bez uvažovania o investíciách do obnovy. "Počas životnosti budovy by sa mali uskutočniť dve obnovy. Tie dokážu predĺžiť jej životnosť až na 120 rokov. Jedinou obnovou sa životnosť budovy predlžuje na 100 rokov," upozorňuje Sternová.

 

Obnova čaká aj nové byty

Investície do obnovy a opráv sa však netýkajú iba starých bytových domov. Aj v novostavbách je potrebné po piatich rokoch pristúpiť k malým opravám, po pätnástich rokoch k stredným opravám a po dvadsiatich až štyridsiatich rokoch je potrebné domy obnoviť. Závisí to však aj od životnej úrovne a štandardu v danej krajine. Napríklad vo Fínsku a Švédsku sa obnovujú už dvadsať rokov staré bytové domy. Fond opráv by si mali tvoriť všetky domy. V starom dome je to navyše otázka nutnosti okamžite tento fond navýšiť, pretože investícia je nevyhnutná v krátkom čase. Keď sa však vlastníci bytov rozhodnú pre obnovu svojho bytového domu, po jej dokončení sú v rovnakej situácii, ako keby sa nasťahovali do nového domu.

Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú aj na ďalší faktor, ktorý je potrebné pri obnove zohľadniť, a to je vývoj technológií. Domy, postavené na Slovensku pred tridsiatimi až šesťdesiatimi rokmi majú tú nevýhodu, že vzhľadom na vývoj v stavebných technológiách je v súčasnosti už úplne iná ponuka stavebných materiálov, stavebných konštrukcií a podobne ako v dobe ich výstavby. "Na druhej strane môžeme predpokladať, že v súčasnosti postavené domy už disponujú takou technológiou, ktorej základ sa ani v dlhšom časovom horizonte nebude výrazne meniť," konštatuje Sternová. Príkladom je podľa nej spotreba energie - kým "socialistické" panelové domy boli stavané s vysokou spotrebou energie, v súčasnosti stavané domy sú, resp. mali by byť energeticky hospodárnejšie.

 

Peniaze

Základným zdrojom peňažných prostriedkov je pre vlastníkov bytov v bytovom dome fond prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z ich poplatkov. V prípade, že sa vlastníci rozhodnú pre nejakú investíciu a vo fonde nie je na ňu dostatok peňazí, často pristupujú k zvýšeniu svojich poplatkov do fondu, aby si na danú investíciu našetrili. Nemalé náklady na obnovu bytových domov však v mnohých prípadoch nedokážu znášať sami vlastníci. Na tento účel môžu využiť výhodné zdroje zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) alebo ponuku finančného trhu, bánk, respektíve stavebných sporiteľní. "ŠFRB môže pomôcť prefinancovať až 80 percent nákladov na obnovu bytového domu," vysvetľuje Sternová. Na svojej internetovej stránke ŠFRB uvádza, že vlani priznal na obnovu bytových budov podporu vo výške takmer 697 miliónov korún. Požadovaná podpora bola 853,5 milióna korún a prekročila tak rozpočet fondu na tento účel, ktorý bol vo výške 700 miliónov korún.

 

Nezaznávajme, ale opravujme

Staršie panelové domy by sme nemali odsudzovať ako prežitok, do ktorého sa už neoplatí investovať. Práve ich obnova prispeje k zvýšeniu ich štandardu, ale predovšetkým bezpečnosti. Napríklad investícia do zateplenia výrazne zvýši ochranu budovy a prakticky ju odizoluje od pôsobenia klimatických vplyvov. Investície do obnovy sú síce vysoké, ale okrem ekonomickej návratnosti majú aj iné plus - dokážu klasický panelák zatraktívniť a "omladiť".


4.zdroj: http://lepsiebyvanie.centrum.sk/moj-byt/561863/

 

Aké farby stien sa hodia do vašej izby (SERIÁL)

Výber farieb pre jednotlivé miestnosti v byte môže byť niekedy ťažší, než by sa na prvý pohľad zdalo. Napriek tomu, čo diktujú trendy, treba brať ohľad aj na to, ako na nás jednotlivé farby vplývajú. Niektoré totiž človeka upokojujú, prinášajú uvoľnenie, iné zasa nabíjajú energiou a podporujú duševnú činnosť, iné nám zas energiu vyslovene odčerpávajú. Ako teda postupovať pri výbere farieb jednotlivých miestností?

 

Kuchyňa

V kuchyni trávia mnohí z nás pomerne dosť času a tí, ktorí nemajú samostatnú jedáleň, v kuchyni aj stolujú. Aj preto je dôležité zvoliť si do tejto časti bytu tie správne farby.

Veľmi obľúbenými farbami, ktoré sa v kuchyniach často objavujú, sú žltá alebo oranžová. Odtiene žltej podporujú chuť do jedla, dodávajú pocit tepla a prinášajú oživenie priestoru. Podobné účinky má aj oranžová. Avšak príliš sýte odtiene týchto farieb, najmä ak by boli na všetkých stenách, možu navodzovať nepríjemné pocity.

Pre tých odvážnejších môže byť dobrou voľbou tiež červená. Je to farba plná energie a rovnako ako predchádzajúce farby, podporuje apetít. V McDonalds vedeli prečo si vybrali logo, ktoré majú. Opäť však platí, že nie je najmúdrejšie namaľovať všetky steny touto výraznou farbou - stačí jedna alebo dve a zvyšné steny doladiť nejakou vhodnou jemnejšou farbou.

Obľúbené sú aj odtiene ružovej alebo hnedej, najmä v pastelových tónoch. Samozrejme, vašu kuchyňu môžete odieť do ľubovoľných farieb a odtieňov. Veľa závisí od toho, ako na vás ktorá farba pôsobí a tiež od štýlu a farebnosti kuchynskej linky či ďalšieho zariadenia kuchyne.

 

Obývacia izba

V obývacích izbách jednotlivých ľudí možno vidieť najrôznejšie farebné kombinácie stien. Farba musí ladiť s nábytkom a doplnkami a taktiež by na vás mala príjemne vplývať.

Oázu pokoja v obývačke vám pomôžu vytvoriť odtiene zelenej - kombinovať možno tmavšie odtiene s jemnejšími, alebo skombinovať zelenú s inými vhodnými farbami. Prežiarenosť priestoru a optimistickú náladu dosiahnete napríklad tónmi oranžovej či žltej, ktoré sú často používanými farbami v našich obývačkách. Opäť sa možno trošku zahrať s kombináciami tmavších a bledších odtieňov jednej farby alebo siahnuť po nejakej ďalšej, ktorá farebný dojem celej miestnoti dotvorí.

Okrová farba v kombinácii s nábytkom z prírodných materiálov urobí z vašej obývačky miesto, kde sa budete cítiť príjemne, uvoľnene a s pevnou pôdou pod nohami. Okrová farba ako i rôzne odtiene hnedej sú totiž vyslovene prírodné farby, takže pre mnohých ľudí predstavujú tie pravé farby "domova", ktoré upevňujú pocit bezpečia.

 

Spálňa

Spálňa by mala byť vašou oázou pokoja. Farby v tejto miestnosti by mali teda v prvom rade upokojovať. Rôzne pastelové farby dodávajú pokojnú a nežnú atmosféru a preto sú vhodnou voľbou.

Celkom obľúbenými farbami v spálni byvajú mätová zelená alebo modrá. Tieto farby prinášajú upokojenie, no u niektorých ľudí môžu navodzovať aj pocit chladu a vyvolávať ponurú náladu. Osvieženie a rozjasnenie dosiahnete opäť pomocou teplejších farieb - napr. pastelové odtiene žltej či oranžovej.

Niekto si nevie svoju spálňu predstaviť bez farby vášne - teda červenej. Často možno vidieť v spálňach jednu stenu červenej farby doplnenú ďalšími stenami v bielej či iných vhodných farbách.

 

Detská izba

V detskej izbe by ste nemali s farbami príliš experimentovať. Odporúča sa "zaodieť" detskú izbu radšej do menej sýtych, pastelových odtieňov a nekombinovať príliš veľa farieb. Rôzne ďalšie farby radšej doplňte formou nábytku, textilných doplnkov a hračiek.

U väčších detí je už treba brať ohľad na ich vlastné názory a želania a podľa toho vyberať vhodné farby stien.

 

Aby ste sa cítili dobre

Každý máme vlastný vkus a niektoré farby doslova milujeme, iné zasa neznášame. Náš domov by mal byť pre nás miestom, kde sa cítime príjemne, bezpečne a sami sebou. Preto pri výbere farieb na stenu nepodliehajte za každú cenu trendom, ale vsaďte na svoje pocity.

.........................................................................................................................................