Aktuálny objekt
News
Vyberte si svoj byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
BYT III/1 3 113,03 m2 9,64+6,73 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/16* 4 110,25 m2 20,89 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/17 4 90,73 m2 8,27 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/18 4 111,71 m2 6,91 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/19 2 64,40 m2 7,10 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/2 2 67,94 m2 7,26 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/20 2 63,61 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/3 2 67,28 m2 7,13 m2 Predané,- Sk0 €