Aktuálny objekt
News
Vyberte si svoj byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
BYT III-IV/1 3 115,51 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III-IV/12 3 76,03 m2 7,66 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III-IV/13 3 79,01 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III-IV/2 3 80,98 m2 6,71 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III-IV/3 3 80,72 m2 6,71 m2 Predané,- Sk0 €
BYT IV/6 4 107,90 m2 12,71 m2 Predané,- Sk0 €
BYT IV/7 * 3 68,13 m2 8,43 m2 Predané,- Sk0 €
BYT IV/8 4 115,37 m2 7,47 m2 Predané,- Sk0 €