Aktuálny objekt
News
Vyberte si svoj byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
BYT III-IV/11 * 4 114,76 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/10 2 64,62 m2 25,63 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/11 4 116,36 m2 8,33 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/12 4 100,64 m2 20,28 m2 Predané,- Sk0 €
BYT III/9 3 85,45 m2 8,51+6,6 m2 Predané,- Sk0 €